Perú

Enfortiment de competències per a la incidència política i el desenvolupament sostenible

El projecte preveu enfortir les competències en l'ús d'eines i estratègies per al desenvolupament del municipi dels infants, les dones, els dirigents comunitaris i les autoritats locals, a fi de promoure la participació activa en espais de diàleg i presa de decisions, així com per fomentar la gestió dels recursos públics orientats al desenvolupament de les comunitats i la millora de la qualitat de vida de la població. Per això actua en quatre àmbits: sensibilització dels infants sobre la cura del medi ambient; apoderament de les dones a través de formació professional i emprenedora perquè puguin gestionar petites empreses; formació dels agents locals de salut perquè promoguin bones pràctiques de desenvolupament comunitari; i formació de les autoritats locals en l'ús d'eines tecnològiques i metodològiques per fomentar la gestió administrativa transparent i la participació ciutadana.

Seguiment:

En primer lloc es va dur a terme el programa de formació sobre la protecció del medi ambient, en sis comunitats, amb infants de 5 a 12 anys. Es varen celebrar dos concursos de treballs manuals amb materials reciclats: 30 infants participaren en el primer; el segon va  premiar les joguines didàctiques fetes per 45 mares. Alhora, els escolars varen refer els murals de tres comunitats i varen sembrar plantes ornamentals. També es va donar suport a les mobilitzacions per a la protecció del medi ambient que promogué la mesa de concertació. Finalment, s’organitzaren dues visites d’alumnes de cinquè de primària de cinc centres educatius al Centre Experimental del CETPRO d’Ayne Perú per conèixer el conreu hidropònic. D’altra banda, els promotors de salut elaboraren plans per millorar les condicions de salut a les comunitats de Charcape, Huanábano i San Isidro, i es varen realitzar campanyes de prevenció de l’anèmia i la malnutrició infantil, sobre la importància de la detecció precoç del càncer de mama i de coll uterí, i la diabetis. Els promotors i directius de les Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (JAAS) de 10 comunitats  varen rebre assessorament. Es varen impartir els tallers de formació tècnica productiva, amb cursos de tall i confecció, perruqueria i estètica, informàtica, fusteria i serralleria metàl·lica, criança d’aus i bestiar menor, amb 124 assistents en total. S’impartiren quatre sessions de desenvolupament personal, en què participaren 42 persones. Es varen mantenir diverses reunions amb dones emprenedores per sensibilitzar-les sobre els beneficis d’associar-se a les comunitats de Santa Rosa i El Progreso i oferir-los assistència tècnica: es constituí una associació d’emprenedors, amb 11 integrants. També es varen impulsar i consolidar unitats de comercialització i es va enfortir la Red de Comercialización GIES de Pueblo Nuevo. Es va organitzar una fira d’emprenedors solidaris en què es varen impartir tallers artesanals a partir de materials reciclats. Per facilitar la formació de gestors locals i dirigents cívics, es va adequar i equipar una sala virtual de capacitació amb 14 ordinadors a la Biblioteca per a la pau d’Ayne Perú i es va impulsar un observatori de participació de gestors. 42 persones participaren als tallers de formació.

 

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 59.973,22

Entitats executores

Ayne Perú - Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo

Ayne Perú és una associació sense ànim de lucre creada l'any 1998 i impulsada per l'Institut de Religioses Terciàries Trinitaries amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de infants, joves, dones i les seves famílies, de població marginal rural i urbana.