Perú

Enfortiment de les organitzacions de dones de La Arena

Tercera fase de la iniciativa que vol enfortir el procés de formació i organització comunitària de les dones de la zona rural del districte de La Arena com a eina per aconseguir la participació activa i la consolidació dels processos democràtics a l'àmbit local. Enguany les actuacions previstes se centren en l'execució dels plans de desenvolupament promoguts per les organitzacions de dones, que tenen quatre components: millora de la qualitat educativa a l'educació preescolar; la formació de les dones com a agents actius en la promoció de la salut i la prevenció de malalties de les dones; la millora de la qualitat dels serveis bàsics, especialment l'accés a l'aigua i la gestió de residus sòlids; i la creació de microempreses dirigides per dones. Es preveu que participaran en aquest projecte 930 dones de 18 organitzacions.

Seguiment

En primer lloc, les organitzacions de dones varen rebre  suport per avaluar i actualitzar els plans de desenvolupament dels llogarets, així com per formular propostes a l’àmbit de serveis socials bàsics per al pressupost participatiu 2020. El nou equip municipal no va poder convocar el pressupost participatiu 2020 perquè els recursos es destinaren a executar les obres no realitzades el 2019 i s’ajornà a 2021. Pel que fa a l’àmbit educatiu, es varen lliurar 33 pissarres acríliques a 17 centres d’educació preescolar. Es va dur a terme la campanya de salut bucal dels alumnes d’educació infantil, que beneficià 1.374 infants de 29 centres. Cada infant rebé un raspall de dents i un tub de dentifrici. Igualment, es varen distribuir 55 envasos de cinc litres de sabó en 18 centres i d’un litre en 11 escoles per fomentar el rentat de mans. Es va impartir un taller per centre sobre la importància de la salut bucal i la higiene personal. També es varen impartir respectivament els 18 tallers de salut sexual reproductiva (580 participants), planificació familiar (599 assistents), malalties de transmissió sexual (600 participants), atenció a la salut prenatal (636 assistents) i violència familiar (592 participants). D’altra banda, es va contractar una ginecòloga i es varen impartir les sessions de sensibilització i capacitació sobre prevenció del càncer d’úter i de pit als 18 llogarets participants, i es feren els controls preventius per a la detecció del càncer de coll d’úter a les dones entre 20 i 50, en què participaren  625 dones. Per facilitar l’emmagatzemament d’aigua a les famílies que només disposen de dues o tres hores de subministrament es varen adquirir 80 dipòsits de 1.000l de capacitat i se’n lliuraren 28 a la zona de Vichayal, 21 a Casagrande, 18 a Loma Negra i 13 a Chatito. Es varen impartir els 18 tallers d’instal•lació, manteniment i neteja dels dipòsits, amb 699 participants en total. A l’àmbit de la protecció del medi ambient, es varen lliurar a les administracions públiques de Vichayal i de Loma Negra dos motocarros i es va formular un pla de recollida de residus sòlids als llogarets. Es varen impartir 18 sessions de sensibilització sobre gestió eficient dels residus sòlids domèstics, amb 643 participants en total. Quant al suport a petits negocis encapçalats per dones, es va elaborar un padró de dones emprenedores i es va actualitzar la base de dades. Es va donar suport a un grup de nou dones de Río Viejo Norte, que ha constituït un petit negoci de servei de menjars per oferir plats a base de carn d’ànnera per participar en la fira gastronòmica de La Arena i varen rebre el primer premi en la categoria de gastronomia amb ànnera, que comporta la contractació per al dinar de commemoració de l’aniversari del districte de La Arena. Pel que fa al finançament de petits negocis, es varen concedir: 10 crèdits per a criança d’ànneres i 10 per a teixidores artesanes, mitjançant dos bancs solidaris: Fuerza de Mujer per a les criadores d’aviram de Río Viejo del Norte; i Mujeres tejiendo progreso de Pampa de los Silvas, en ambdós casos amb una dotació per negoci de 300 soles (prop de 100 euros), a un interès mensual del 5%, tres mesos de crèdit i la garantia de les ànneres en el primer cas i dels productes elaborats en el segon. A mesura que els crèdits es retornin, se’n concediran a altres beneficiàries.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 48.000,00

Entitats executores

REDES - Reto para el desarrollo sostenible

L'associació Reto para el Desarrollo Sostenible (REDES Perú) és una organització que té com objectiu participar en l'enfortiment de la democràcia i la governabilitat, impulsant processos participatius, equitat social, coresponsabilitat ciutadana, transparència i sostenibilitat del desenvolupament local.