Perú

Enfortiment institucional del municipi de La Arena

En els darrers anys s'han produït importants avenços en el procés d'articulació i coordinació d'agents per a la gestió concertada del desenvolupament del districte de La Arena, però encara s'han de consolidar les capacitats de l’administració i la societat civil per generar un teixit social prou fort que s'impliqui en la participació ciutadana i per orientar la gestió pública cap a les prioritats de la població. Per contribuir a reforçar aquestes competències, el projecte planteja impartir formació i assessorament a: a) 12 càrrecs electes i 28 funcionaris municipals a l’àmbit de la planificació del desenvolupament local i la incorporació del enfocament de gènere; b) 68 representants dels comitès de desenvolupament dels 34 poblats del districte per enfortir-ne les organitzacions i la participació en espais de concertació; c) 68 membres de 34 organitzacions comunitàries, sobre equitat de gènere, drets humans i pressupost participatiu; d) 120 integrants de vuit Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) sobre sistemes de cloració, als quals es proveirà l’equipament necessari; e) 60 dones de tres organitzacions que gestionen negocis productius sobre millora dels processos de producció, comercialització i accés a fons. També rebran suport els espais de concertació a l'àmbit organitzatiu, de participació i d'incidència en espais de decisió. S’impulsarà l’elaboració i posada en marxa de l’Agenda política de gènere del districte i es donarà suport a l’execució d’accions prioritàries del pla anual a l’àmbit de la primera infància: campanyes de seguiment de pes i talla, així com d’higiene bàsica per a infants menors de cinc anys i equipament d’una sala d’estimulació primerenca a Vichayal. Igualment, es preveu promoure la iniciativa d'agermanament entre centres educatius de Mallorca i de La Arena. En total se’n beneficiaran directament 526 persones.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 70.000,00

Entitats executores

CIPCA - Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) és una organització no governamental de desenvolupament. El seu objectiu és la lluita contra la pobresa estructural i el desenvolupament humà, sostenible, inclusiu i equitatiu, amb el protagonisme de la població rural organitzada.