Perú

Enfortiment institucional i participació ciutadana a La Arena

Tot i que s'han produït importants avenços en el procés d'articulació i coordinació d'agents per a la gestió concertada del desenvolupament del districte de La Arena, encara s'han de consolidar les capacitats de l’administració i la societat civil per generar un teixit social prou fort que s'impliqui en la participació ciutadana i per orientar la gestió pública cap a les prioritats de la població. Per contribuir a reforçar aquestes capacitats el projecte planteja impartir formació i assessorament a: a) 12 càrrecs electes i 28 funcionaris municipals a l’àmbit de la planificació del desenvolupament local; b) 68 representants dels comitès de desenvolupament dels 34 poblats del districte per enfortir-ne les organitzacions i la participació en espais de concertació; als espais de concertació a l'àmbit organitzatiu, de participació i d'incidència en espais de decisió; i c) dones emprenedores sobre gestió, innovació i desenvolupament empresarial. Es donarà suport a l’execució d’accions prioritàries del pla anual a l’àmbit de la primera infància: campanyes de seguiment de pes i talla, així com d’higiene bàsica per a infants menors de cinc anys i equipament d’una sala d’estimulació primerenca. També es proveirà equipament per a les juntes de gestió de l’aigua i sanejament comunitàries i per a la posada en marxa de negocis regentats per dones. Igualment es preveu promoure una iniciativa d'agermanament entre centres educatius de Mallorca i de La Arena; i proporcionar formació i sensibilitzar organitzacions comunitàries sobre equitat de gènere, drets humans i participació política.

Seguiment:

Es varen dur a terme diversos tallers i reunions per donar suport a l’actualització del pla estratègic institucional i el pla operatiu de La Arena, així com per reforçar les capacitats amb relació a la planificació estratègica i l’alineament amb instàncies administratives superiors. El 5 de juny es varen presentar el Pla estratègic Institucional 2020-2023 i el Pla Operatiu Institucional 2020. Igualment es varen assessorar les diferents àrees sobre la identificació i priorització de les accions per dur a terme en el marc dels plans aprovats. També es varen convocar reunions internes amb representants de les ONG que fan feina a La Arena per coordinar l’enfortiment de la Mesa de Cooperación Técnica Interinstitucional com un espai en el qual l’Ajuntament de La Arena fa el seguiment de les activitats públiques i privades que es duen a terme al districte. Paral•lelament es va reforçar la Mesa de cooperació tècnica, amb el compromís de l’Ajuntament per promoure espais d’articulació. D’altra banda, es varen celebrar també sessions de suport per articular el pressupost participatiu i presentar la programació plurianual d’inversions; i es varen dur a terme tallers de formació a La Arena i les comunitats de Chatito, Vichayal, Casagrande i Loma Negra i Santa Elena sobre aquests programes, en què s’identificaren i proposaren millores a  l’accés al servei d’aigua i sanejament. A l’apartat de l’educació, es va oferir assessorament al Comité participativo local para la educación. En el marc de l’agermanament amb un centre educatiu de Mallorca amb l’escola Alejandro Sánchez Arteaga es varen establir els objectius de l’agermanament es va activar el comitè solidari. A l’àrea de l’atenció als drets dels infants i adolescents, es va convocar una trobada per establir un sol espai de concertació, el Comité Multisectorial por los Derechos de los Niños y Adolescentes (COMUDENA), així com l’elaboració d’un pla articulat per a la primera infància. També es varen dur a terme jornades de sensibilització per als pares, es va actualitzar el padró nominal i es va determinar el sector de població objectiu de les actuacions per fer la medició d’indicadors. Es va instal•lar una sala d’estimulació primerenca a la comunitat de Sincape, on hi ha prop de 30 infants en condicions de pobresa i amb escassa atenció per part d’altres institucions. Igualment, es va oferir formació i suport als comitès de gestió, comitès de desenvolupament comunal i les Juntes Administradores del Servei de Sanejament (JASS). A l’apartat de formació per a dones emprenedores organitzades, es va donar suport a les associacions de teixidores de Pampa Chica i Pampa de los Silva en les negociacions amb l’empresa “Verde Limón”, que comercialitza productes artesanals de palla i va mostrar interès per establir una relació comercial amb les productores.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 45.000,00

Entitats executores

CIPCA - Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) és una organització no governamental de desenvolupament. El seu objectiu és la lluita contra la pobresa estructural i el desenvolupament humà, sostenible, inclusiu i equitatiu, amb el protagonisme de la població rural organitzada.