Perú

Formació i bones pràctiques en drets per a adolescents en risc d'exclusió social

El projecte s'emmarca en una aliança estratègica i de mútua cooperació amb el govern local de La Arena, amb el qual s'articula la feina per inserir adolescents en situació de risc i exclusió social dins de les línies d'acció del programa "Manitos Creciendo". La proposta d'acció se centra en enfortir i desenvolupar les capacitats i habilitats laborals, emprenedores, socials i ciutadanes de 90 adolescents, entre 14 i 18 anys, en situació de risc o exclusió social, a través d'una proposta formativa amb enfocament de drets i protecció social que contribueixi al desenvolupament integral. Es preveu oferir formació laboral en cosmètica i cuina, formació emprenedora i formació ciutadana. Igualment es proporcionarà als adolescents suport emocional i reforç de l'entorn familiar. A més a més, s'enfortiran dos espais de concertació en aquest àmbit: es donarà assistència tècnica al Centro de Formación y Desarrollo Integral del Adolescente de La Arena i es participarà activament en la taula d'atenció a la primera infància del districte.

Seguiment

El programa de formació laboral es va posar en marxa amb tres oficis: cuina, tall i confecció, i perruqueria i cosmètica. Al primer grau hi participaren 72 joves en total, 57 dels quals completaren el primer any; i 53 joves al segon any, 39 dels quals completaren la formació. Els alumnes també reberen formació en emprenedoria (màrqueting, comptabilitat i elaboració del pla de negoci).  Igualment, es varen celebrar xerrades complementàries a la formació laboral, amb sessions sobre estalvi i educació financera; tràfic de persones; suport als damnificats per les pluges torrencials; i s’impartiren  tallers mensuals d’art i esport. A l’agost 42 joves participaren en una visita al Baix Piura i plasmaren en un mural les impressions rebudes del medi rural,  Al primer curs es varen dur a terme 21 sessions de desenvolupment personal, incloses a la formació tècnica, sobre autoestima, ciutadania i sexualitat. Pel que fa al segon curs, es varen establir vuit sessions mensuals sobre projecte de vida i compromís social, comunicació i asserció i resiliència. La sexualitat i l’autoestima varen ser igualment els eixos temàtics dels tallers amb les famílies, en què participaren 31 famílies participants al primer i 42 al segon. D’altra banda, s’ha fet el seguiment de casos especials a l’àmbit de la salut, absentisme escolar, motivació, embarassos adolescents, etc. amb orientació, assessorament i intervenció psicològica, quan ha calgut., amb atenció especial a 157 famílies. Es varen celebrar les activitats de projecció comunitària, amb la visita a una escola rural per part de 84 joves del primer curs on feren feina amb 103 infants; i a l’escola tècnica Las Malvinas, en que participaren 57 joves. Els estudiants de segon curs han estat visitant des del mes d’abril cada 15 dies la comunitat de Nuevo Gredal, un nucli format per 54 famílies desplaçades a causa del fenomen del Niño costaner, per celebrar sessions lúdiques amb 40 infants i 38  alumnes varen visitar el Centro de Reposo para Enfermos Mentales de Piura. També es varen fer pràctiques democràtiques, en què ha participaren regularment 75 joves. A la campanya de restitució del dret a la identitat s’hi varen inscriure i registrar 11 adolescents. També es varen celebrar dues fires interinstitucionals, amb 67 i 32 adolescents participants respectivament. D’altra banda a l’àmbit de concertació institucional, CANAT ha fet feina en el marc del Consell de participació local en educació (COPALE) a través de tallers de prevenció de la violència que s’han impartit a Loma Negra, Vichayal, Nuevo Montegrande i Sincape.

 

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 28.862,37

Entitats executores

Alcúdia solidària

Alcúdia solidària és una entitat creada a l'any 2006 per promoure els drets humans i la millora de les condicions de vida dels pobles oprimits.

CANAT- Centro de apoyo al niño y adolescente trabajador

CANAT és una institució civil sense ànim de lucre, compromesa amb el desenvolupament integral dels infants i adolescents treballadors de Piura. Busca contribuir a la seva inclusió social, econòmica, política i cultural, promovent el desenvolupament de les seves capacitats, habilitats i destreses i la pràctica de valors ètics i cívics a partir de les seves pròpies expectatives, experiències i de la participació directa en la institució.