Perú

Integració d'adolescents en risc d'exclusió social a Piura

Tot i que en els darrers anys el Perú ha experimentat un important creixement econòmic, la desigualtat entre els sectors socials de classe mitjana i alta, i la major part de la població peruana ha augmentat. Les inversions en educació, sanitat i justícia es mantenen en nivells molt baixos, de manera que les oportunitats de desenvolupament d'àmplies capes de la població són molt limitades. Les dones i els infants i joves són els més afectats per aquesta situació, a la qual s'afegeix un nivell alt d'analfabetisme, masclisme i violència. A Piura es calcula que el 17% dels menors de 17 anys deixen d’anar a escola per treballar de forma molt precària. La proposta d'acció se centra en enfortir i desenvolupar les capacitats i habilitats laborals, emprenedores, socials i ciutadanes de 70 adolescents, entre 14 i 18 anys, en situació de risc o exclusió social, a través d'una proposta formativa amb enfocament de drets i protecció social que contribueixi al desenvolupament integral. Es preveu oferir formació laboral en sastreria, cosmètica i cuina, formació emprenedora i formació ciutadana. Igualment es proporcionarà als adolescents suport emocional i reforç de l'entorn familiar. A més a més es participarà de forma activa en dos espais de concertació en aquest àmbit: la mesa de cooperació interinstitucional i el consell municipal pels drets dels infants i adolescents.

Seguiment:

En primer lloc, es va dur a terme la campanya de difusió institucional al mercat de Piura i, a La Arena, a les comunitats de  Chatito, Casagrande, Loma Negra, 13 de abril i Santa Elena. En total s’hi inscrigueren 107 joves en situació de risc per al primer curs -31 de La Arena- i 43 per al segon any de formació. Al mes de març es va realitzar també la primera visita familiar, en què s’avaluà la situació de la família i es decideix l’admissió dels adolescents. Es varen dur a terme 89 visites, 28 de les quals a La Arena. Varen ser admesos 76 joves per al primer any (22 de La Arena) i 14 per al segon. Es va posar en marxa el programa de formació laboral, amb tres oficis: cuina, tall i confecció i perruqueria i cosmètica: 107 alumnes acabaren els cursos. També varen rebre formació en emprenedoria, incorporada al currículum laboral respectiu de forma transversal i assistiren a un taller sobre educació financera i una xerrada sobre la posada en marxa d’un negoci propi i una trobada amb persones de la zona que han iniciat una empresa pròpia . D’altra banda, 62 joves varen poder realitzar pràctiques laborals, 14 dels quals es varen integrar en alguna de les 19 petites empreses implicades en aquesta activitat. L’apartat de desenvolupament personal s’ha centrat en l’atenció a casos especials, com ara espais de diàleg per problemes de violència familiar, abús sexual, salut mental o desmotivació,; suport al desplaçament per a 18 adolescents que viuen enfora de La Arena i provenen de famílies amb problemes econòmics; derivació a altres institucions de 54 adolescents (per casos de consum de drogues; registre d’identitat; registre de seguretat social o atenció sanitària);  lliurament de lots d’aliments per a 94 famílies en situació de pobresa extrema; i seguiment de l’absentisme escolar i retards. També es fan visites familiars.  Pel que fa a projecció comunitària, 26 estudiants de segon curs varen dur a terme activitats lúdiques amb 40 infants d’un assentament per a 54 famílies desplaçades a causa del fenomen del Niño costaner. 69 alumnes de primer curs oferiren els serveis dels respectius oficis al’escola “Divino Maestro” i sensibilitzaren alumnes i pares sobre la prevenció de la violència familiar. 23 joves es desplaçaren al centre de repòs San Juan de Dios de Piura per concienciar-se sobre els problemes de salut mental. Al mes d’abril es varen fer les primeres pràctiques democràtiques, amb l’elaboració dels perfils i l’elecció de tres representants per ofici, el reforç del lideratge i les funcions que els corresponen. Hi participaren regularment 71 joves; 18 adolescents varen ser elegits com a representants dins dels espais formatius i 23 varen desenvolupar capacitats de lideratge.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 25.478,18

Entitats executores

Alcúdia solidària

Alcúdia solidària és una entitat creada a l'any 2006 per promoure els drets humans i la millora de les condicions de vida dels pobles oprimits.

CANAT- Centro de apoyo al niño y adolescente trabajador

CANAT és una institució civil sense ànim de lucre, compromesa amb el desenvolupament integral dels infants i adolescents treballadors de Piura. Busca contribuir a la seva inclusió social, econòmica, política i cultural, promovent el desenvolupament de les seves capacitats, habilitats i destreses i la pràctica de valors ètics i cívics a partir de les seves pròpies expectatives, experiències i de la participació directa en la institució.