Perú

Participació ciutadana amb enfocament de gènere a les escoles

Partint de la base que l'escola constitueix un espai clau de formació i transformació social, es proposa contribuir a millorar la situació social i econòmica de la població a través del foment de la participació ciutadana, amb especial incidència en la igualtat de gènere. D'una banda, es duran a terme activitats de formació perquè les autoritats locals reconeguin la importància de l'educació ciutadana amb enfocament de gènere i posin en marxa una proposta educativa per a l'equitat de gènere i lluita contra la violència sexista i familiar. De l'altra, es promourà la formació dels docents en  equitat de gènere, violència i drets dels infants, perquè puguin elaborar materials didàctics per enfortir capacitats ciutadanes amb enfocament de gènere, que posaran en pràctica a les aules d'educació secundària. Es farà feina en 11 centres educatius que disposen de  Cercles d'Autoeducació Docent (CAD), i s’impartiran sessions de formació també per a alumnes i pares. En total, es preveu que se’n beneficiïn 7 autoritats locals, 150 mestres, 2.316 alumnes i 735 pares.

Seguiment:

Les primeres reunions dels cercles d’autoeducació docent (CAD) es varen destinar a presentar el projecte, l’enfocament de gènere i els materials bibliogràfics, i a avaluar els cursos virtuals d’anys anteriors, que en el 98% dels casos es valoraren com a útils per a la pràctica docent. Durant la resta del curs es varen celebrar 13 reunions amb els CAD als centres educatius per preparar el I Congrés d’Innovacions Pedagògiques, amb 104 assistents. El 4 de juny 34 autoritats i directors de centres educatius assistiren al taller sobre estereotips de gènere. Es varen impartir tres tallers presencials de formació de docents i intercanvi sobre enfocament de gènere i els docents més implicats es varen reunir en grups de treball per intercanviar idees i participaren en dos tallers sobre estratègies per tractar l’enfocament de gènere a la programació i sobre disseny curricular. Hi assistiren 68 persones. Durant el darrer trimestre de l’any les reunions es varen enfocar a revisar la guia pedagògica sobre drets sexuals i reproductius i ajustar els continguts dels jocs didàctics proposats: se celebraren vuit reunions en què participaren 211 mestres. La guia es va publicar i lliurar a tots els centres i a les autoritats locals. També s’editaren les guies “Ciutadania amb enfocament de gènere des de les escoles”, “Projectes d’innovació des de les escoles”; “Projecte d’innovació per a la transformació”; i els següents jocs didàctics: Súbete al tren de la equidad; Rompiendo con el sexismo, Equidado, Juego de lotería, Digo que no, i Mi opinión cuenta. L’equip del projecte va organitzar conjuntament amb la Unidad de gestión educativa local (UGEL) el I Congrés d’Innovacions Pedagògiques, que va tenir lloc el 5 de desembre, amb 86 assistents. S’hi varen presentar els projectes seleccionats per les mencions i premis obtinguts en fires locals o regionals. També es varen dur a terme els 10 cursos virtuals, amb 244 docents inscrits i 230 aprovats, sobre diversos temes, i set tallers sobre temes triats pels mestres: gestió de conflictes; estratègies i materials didàctics; audició activa; comunicació assertiva; i currículum, amb 194 assistents. D’altra banda, es varen impartir dos tallers sobre aprenentatge per àrees i cura del medi ambient i un sobre pedagogia, amb 26 assistents. Finalment, es va fer una sessió d’assessorament al centre de Nuevo Montegrande, sobre projectes innovadors, a l’àmbit de la producció d’ous, amb set assistents. Pel que fa als tallers per a estudiants, se’n celebraren 12 sessions per a alumnes de 3r i 4t grau d’educació secundària, sobre equitat de gènere, valors, violència sexual, lideratge, habilitats socials, i consciència ambiental, en què participaren 321 joves. Igualment, es desenvoluparen dos tallers per a pares amb 55 i 48 assistents, respectivament, sobre enfocament de gènere. Es va elaborar un pla d’incidència sobre autoritats regionals i locals i es varen mantenir dues reunions amb autoritats de la Direcció Regional d’Educació de Piura, en què es va presentar el projecte i el director es comprometé a certificar els docents que hi participaren. El 25 de febrer va tenir lloc una conferència en què l’equip d’IPP i els docents innovadors del la xarxa de CAD de la Arena presentaren els materials educatius a dirigent polítics, especialistes, docents i mitjans de comunicació.

Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 31.000,00

Entitats executores

Ensenyants Solidaris

L’ONGD Ensenyants Solidaris és una entitat amb persones compromeses per un canvi en l'ordre mundial. Uneix voluntats i recursos per enfortir als moviments socials amb instruments de treball en cooperació i sensibilització.

Instituto de Pedagogía Popular (IPP)

L'Instituto de Pedagogia Popular (IPP) és una associació civil sense ànim de lucre creada en 1984, com una confluència de persones compromeses amb la pràctica social educativa en sectors populars.