Perú

Pràctiques ciutadanes per a alumnes i docents de La Arena

El projecte preveu enfortir les capacitats socials, organitzatives i institucionals dels estudiants i docents per generar propostes educatives que responguin a les necessitats i problemes dels joves del districte de La Arena, a través del reforç de les capacitats dels docents per impartir-los formació i proporcionar orientació ciutadana. Així, els professors disposaran d'eines i estratègies per engrescar els joves a participar en els espais públics existents d’àmbit educatiu, a fi que facin propostes de millora de l'educació al municipi. Es preveu consolidar la xarxa de dirigents estudiantils d'educació secundària de sis centres de la Arena, amb 140 alumnes seleccionats, que rebran formació i intercanviaran experiències sobre lideratge, habilitats socials i formulació d’accions cíviques. Igualment, s'oferirà formació sobre enfocament de gènere i metodologies participatives a 50 professors de la xarxa dels centres d'autoeducació docent (CAD) dels instituts involucrats en el projecte. Les dues xarxes impulsaran el procés de formació i participació ciutadana. En total, se’n beneficiaran directament 50 docents i 140 alumnes.

Seguiment:

Més de 50 ensenyants, membres dels cercles d'auto educació docent (CAD), varen participar en tallers de formació sobre participació ciutadana amb enfocament de gènere i eines pedagògiques, varen intercanviar experiència sobre metodologies actives amb altres professors i varen col·laborar en el desenvolupament de cursos virtuals. D'altra banda, 52 estudiants de sis centres d'educació secundària de La Arena participaren al programa de formació de líders escolars i fan servir mitjans electrònics per presentar vídeos que divulguin accions cíviques per superar problemes com ara l'abandonament escolar, organització de la família, identitat nacional i la no violència. 92 alumnes de quatre centres educatius varen participar en els tallers virtuals desenvolupats pels estudiants del programa. Igualment, un equip de la xarxa de CAD de La Arena va contribuir a l'elaboració, revisió i suport en tallers dels estudiants dirigents per aprovar el programa que s'ha desenvolupat. També es va lliurar a totes les autoritats educatives dels centres d'ensenyament i a les municipals el mòdul de cartilles educatives que recull els continguts del programa de formació de líders escolars.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 33.800,00

Entitats executores

Ensenyants Solidaris

L’ONGD Ensenyants Solidaris és una entitat amb persones compromeses per un canvi en l'ordre mundial. Uneix voluntats i recursos per enfortir als moviments socials amb instruments de treball en cooperació i sensibilització.

Instituto de Pedagogía Popular (IPP)

L'Instituto de Pedagogia Popular (IPP) és una associació civil sense ànim de lucre creada en 1984, com una confluència de persones compromeses amb la pràctica social educativa en sectors populars.