Perú

Suport a les dones en la promoció del desenvolupament local de La Arena

Aquest projecte vol donar continuïtat al procés d'enfortiment de les associacions de dones i les administracions locals menors de La Arena, perquè cerquin conjuntament alternatives per millorar  la qualitat de vida de la població. Per a 2019, les accions se centren en quatre nuclis: Casagrande, Chatito, Loma Negra i Vichayal i els 18 llogarets que comprenen. Els àmbits d'actuació previstos són: l'enfortiment de les habilitats de lideratge i de participació política de les dones; la promoció de la participació en la lluita contra la violència de gènere i la consolidació de les capacitats emprenedores de les dones, mitjançant tallers de formació, així com dotació de recursos per millorar la producció familiar d'aliments sans. A l'àmbit educatiu s'impartirà un taller presencial i un a distància per millorar la qualitat de l'educació preescolar. Igualment, es preveu dotar de cuines millorades 30 famílies afectades per les conseqüències del Niño. A més a més, s'impartiran diversos tallers per reforçar les competències dels representats municipals quant a planificació i gestió, i es proporcionaran equips informàtics per millorar el servei a la ciutadania. Finalment, es formularà un pla de recollida de residus sòlids a Chatito, se sensibilitzarà la població i es dotarà d’un motocarro per dur-lo a terme. En total en resultaran beneficiades 6.062 persones.

Seguiment

En primer lloc es varen dur a terme els tallers per enfortir les capacitats de lideratge i participació política de les dones en 18 llogarets, amb més de 700 participants. Es va elaborar el pla de desenvolupament concertat dels centres poblats de La Arena 2021-2025, que s’inclogué dins del Pla de desenvolupament concertat del districte de La Arena 2015-2021, encara vigent. Entre febrer i març de 2020 es varen impartir tres tallers en cada llogaret per combatre la violència contra les dones, amb prop de 800 participants. En el marc de la modificació introduïda en diverses activitats  a causa de les mesures de prevenció de la pandèmia, amb l’autorització del Fons Mallorquí, l’edició de cartells sobre la violència contra les dones i la sensibilització sobre la millora de la distribució interna dels habitatges es va transformar en la impressió i distribució de rètols de divulgació de les mesures de protecció davant la COVID-19 que incloïen el calendari de 2021. Se’n distribuïren en total 12.000 exemplars A l'apartat de reforç de les capacitats emprenedores de les dones, es varen fomentar dues cooperatives de crèdit amb 20 sòcies fundadores cadascuna, que atorguen préstecs per a petits negocis regentats per dones, especialment de venda d’ous i aviram. També es va elaborar i actualitzar la pàgina web de les organitzacions de dones emprenedores. Els tallers sobre sobirania alimentària es varen haver de suspendre i la partida es va destinar a distribuir 1.404 parelles d’ànneres al mateix nombre de famílies en situació de vulnerabilitat, per millorar la dieta familiar. La selecció de beneficiaris es va fer de forma conjunta amb les organitzacions de dones i els batles dels centres poblats. A l’àmbit educatiu, atès que gran part de l’activitat docent es preveia que es duria a terme de forma telemàtica, es varen elaborar manuals sobre l’ús d’eines per preparar les classes (presentacions, reunions en línia, etc.), que varen ser distribuïts a 54 docents de 12 centres educatius. Igualment, a causa de la situació de crisi sanitària es va substituir l’adquisició de cuines millorades per la compra i instal·lació de 125 dipòsits d’aigua: 115 per a famílies i 10 per a centres educatius. Per a la selecció de les famílies beneficiàries es va tenir en compte la situació de vulnerabilitat, la presència d’infants menors de sis anys i/o adults majors; i la participació de les dones en les activitats de formació realitzades els anys 2019 i 2020. Pel que fa a l’enfortiment de les capacitats de les autoritats locals, també es varen haver de suspendre els tallers i es prepararen tres manuals pràctics sobre gestió municipal que es repartiren a les seus municipals dels quatre centres poblats i es varen lliurar dos ordinadors a cada centre poblat per modernitzar l’atenció al públic de l’àrea de registre civil. Es va proporcionar també un manual de manteniment bàsic i un de neteja. Finalment, es va comprar i lliurar a les autoritats de Chatito un cotxe de moto per a la recollida de fems. També es va formular el pla de recollida de residus sòlids en aquesta comunitat i es va impartir un taller sobre la importància de la gestió dels residus sòlids als 18 llogarets, amb 756 dones assistents en total.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 47.799,00

Entitats executores

REDES - Reto para el desarrollo sostenible

L'associació Reto para el Desarrollo Sostenible (REDES Perú) és una organització que té com objectiu participar en l'enfortiment de la democràcia i la governabilitat, impulsant processos participatius, equitat social, coresponsabilitat ciutadana, transparència i sostenibilitat del desenvolupament local.