Perú

Apoderament i participació social de les dones a La Arena

Tot i que  els indicadors socials i econòmics del Perú han millorat en els darres anys, hi ha regions, com Piura, en les quals el nivell de pobresa és elevat i les condicions d'accés a serveis socials bàsics molt limitades, sobretot a les àrees rurals. Sobre la base d'un diagnòstic preliminar elaborat amb la participació de representants de les administracions públiques, les entitats de la societat civil, els centres educatius i de salut i membres de Redes Perú, les associacions de dones varen prioritzar un seguit d'àmbits i accions per contribuir a millorar les condicions de vida dels habitants de La Arena en un programa d'actuacions 2020-2024. El primer any les activitats se centren en l'Ajuntament i les comunitats de Casagrande, Vichayal, Loma Negra i Chatito, als àmbits de l'educació, la salut, l'aigua i el sanejament, l'habitatge, el bon govern i el medi ambient. Se'n beneficiaran 1.273 infants d'educació infantil; 22 docents; 932 dones organitzades; 300 adults i 150 adolescents; 32 funcionaris i càrrecs electes; i, indirectament, 18.833 habitants de l'àrea rural de La Arena. 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 55.000,00

Entitats executores

REDES - Reto para el desarrollo sostenible

L'associació Reto para el Desarrollo Sostenible (REDES Perú) és una organització que té com objectiu participar en l'enfortiment de la democràcia i la governabilitat, impulsant processos participatius, equitat social, coresponsabilitat ciutadana, transparència i sostenibilitat del desenvolupament local.