Perú

Enfortiment de xarxes de docents i d'estudiants a La Arena

El projecte vol reforçar el paper dels centres educatius com a espai de socialització i de reconeixement i exercici dels valors de ciutadania, mitjançant pràctiques que vinculin els estudiants a l’entorn social i polític en què viuen i els aproximin a l’exercici de la democràcia i la participació ciutadana. Es preveu enfortir les capacitats dels docents en aquests àmbits i se’ls proporcionaran eines i estratègies per implicar els alumnes en els espais públics existents d’àmbit educatiu, a fi que facin propostes de millora al municipi. A més a més, 200 estudiants líders de 24 centres de La Arena rebran formació i intercanviaran experiències sobre lideratge, habilitats socials i formulació d’accions cíviques. Igualment, s'oferirà formació a 331 professors de la xarxa dels centres d'autoeducació docent (CAD) sobre habilitats socials, democràcia i ciutadania. En total, se’n beneficiaran directament 331 docents, 230 joves líders i 3.000 alumnes. 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 28.000,00

Entitats executores

Ensenyants Solidaris

L’ONGD Ensenyants Solidaris és una entitat amb persones compromeses per un canvi en l'ordre mundial. Uneix voluntats i recursos per enfortir als moviments socials amb instruments de treball en cooperació i sensibilització.

Instituto de Pedagogía Popular (IPP)

L'Instituto de Pedagogia Popular (IPP) és una associació civil sense ànim de lucre creada en 1984, com una confluència de persones compromeses amb la pràctica social educativa en sectors populars.