Perú

Integració comunitària i sociolaboral d'adolescents i joves de La Arena

El districte de La Arena (38.734 habitants) és una de les zones més castigades pels efectes del fenomen del "Niño costero", que provoca pluges torrencials i agreuja la precària situació de la població de les àrees rurals, la qual sobreviu de l'agricultura. Els habitants de les comunitats pateixen importants mancances a l'àmbit social, educatiu, cultural i ambiental, que els posa en situació d'exclusió social. Això sovint arrossega els menors al treball infantil i provoca elevats índexs d'absentisme escolar i un baix rendiment acadèmic, que perpetua la condició de pobresa familiar. D'altra banda, el limitat accés a cobertura sanitària i nutrició adequada, a més a més de les mancances afectives (les taxes de violència familiar són molt altes), fan difícil el desenvolupament personal dels infants i adolescents, i en vulnera els drets. El projecte proposa oferir 60 places de formació laboral bàsica i 10 d'especialitzada per a adolescents entre 14 i 18 anys en situació de risc d'exclusió social, així com suport per recuperar el currículum educatiu bàsic. També es duran a terme tallers per potenciar les habilitats personals i socials dels adolescents per exercir un lideratge positiu a la comunitat, en la qual s'implicaran a través d'accions destinades a sensibilitzar la població sobre l'equitat de gènere, cura del medi ambient, etc. D'altra banda, se sensibilitzarà les famílies sobre la importància d'involucrar-se en l'educació dels fills. Paral·lelament, s'elaborarà un diagnòstic sobre la bretxa de gènere a la infantesa i joventut pel que fa a l'àmbit educatiu i laboral. Finalment, es reforçaran els espais de participació comunitària del municipi i es proporcionarà formació als funcionaris municipals sobre polítiques públiques en matèria de drets dels infants i equitat de gènere. Se'n beneficiaran directament 70 adolescents i 20 funcionaris.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 27.068,95

Entitats executores

CANAT- Centro de apoyo al niño y adolescente trabajador

CANAT és una institució civil sense ànim de lucre, compromesa amb el desenvolupament integral dels infants i adolescents treballadors de Piura. Busca contribuir a la seva inclusió social, econòmica, política i cultural, promovent el desenvolupament de les seves capacitats, habilitats i destreses i la pràctica de valors ètics i cívics a partir de les seves pròpies expectatives, experiències i de la participació directa en la institució.