Perú

ODS 6: accés a l'aigua i el sanejament a La Arena

A l'àrea rural i la urbana marginal de La Arena (38.734 habitants) l'accés a l'aigua potable presenta importants limitacions: el subministrament sovint es redueix a un parell d'hores i no totes les famílies disposen de recipients adequats per emmagatzemar aigua, la qual cosa genera patologies digestives i infeccioses, que afecten especialment els infants. A més, com que no saben quan arribarà l’aigua, deixen les aixetes obertes i hi un alt grau de pèrdues. Igualment, les Juntas Administradoras de Servicios de Agua y Saneamiento no disposen de prou recursos per garantir el manteniment adequat dels sistemes d'abastiment i la qualitat de l'aigua i no hi ha una cultura de pagament de les quotes corresponents al servei. D'altra banda, no existeixen sistemes de clavegueram per evacuar les aigües residuals de les llars, de manera que és habitual que la població faci les seves necessitats a camp obert. El projecte proposa dues línies d’acció: facilitar l’accés a l’aigua potable a 150 famílies i el sanejament a 30 famílies en situació de vulnerabilitat. Es preveu dotar de dipòsits d’aigua de 1.000l que s’omplen automàticament quan hi ha subministrament, així com filtres de purificació, i oferir tallers de formació sobre el manteniment dels dipòsits i els sistemes de distribució per evitar fuites. Igualment, es proporcionaran els materials perquè les famílies beneficiàries instal·lin sistemes de sanejament i la formació pertinent per a la construcció i manteniment correcte de les instal·lacions. També se sensibilitzarà la població sobre la importància de pagar les quotes del servei d’aigua. El segon eix se centra en l’enfortiment de les capacitats institucionals de les administracions públiques locals i de les organitzacions socials en matèria de planificació estratègica i d’integració de l’Agenda 2030 en els plans municipals, a través de tallers de formació i l’elaboració d’un cens de la situació dels ODS als quatre centres poblats. Finalment, es rehabilitarà l’espai municipal del centre poblat de Vichayal i es dotaran les quatre biblioteques municipals de llibres de consulta per a alumnes d’educació secundària. Se’n beneficiaran directament 750 receptors dels dipòsits i sistemes de sanejament; 20 autoritats locals; 360 dones de les organitzacions socials; i 1.906 estudiants.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 67.723,00

Entitats executores

REDES - Reto para el desarrollo sostenible

L'associació Reto para el Desarrollo Sostenible (REDES Perú) és una organització que té com objectiu participar en l'enfortiment de la democràcia i la governabilitat, impulsant processos participatius, equitat social, coresponsabilitat ciutadana, transparència i sostenibilitat del desenvolupament local.