Perú

Promoció de l'educació sobre alimentació i vida saludable a La Arena

Projecte de continuïtat que pretén reforçar el paper dels centres educatius com a espai de socialització i de reconeixement i exercici dels valors de ciutadania, mitjançant pràctiques que vinculen els estudiants a l’entorn social i polític en què viuen i els aproximen a l’exercici de la democràcia i la participació ciutadana. Atès que la manca de coneixements sobre hàbits alimentaris i de vida saludables afecta el desenvolupament físic i cognitiu de la població i la fa vulnerable davant les malalties, es proposa enfortir les capacitats dels docents i estudiants de 19 centres educatius, així com de joves dirigents comunitaris i de funcionaris municipals de La Arena en aquests àmbits i se’ls proporcionaran eines i estratègies per promoure entre la ciutadania hàbits de vida saludable. Paral·lelament, es durà a terme un diagnòstic sobre la cultura alimentària i hàbits de vida saludable al municipi. A més a més, els 30 joves dirigents comunitaris i els funcionaris rebran formació específica i participaran en intercanvis sobre lideratge, habilitats socials i formulació d’accions cíviques relacionades amb la salut. Igualment, s'oferirà formació a 339 professors de la xarxa dels centres d'autoeducació docent (CAD) sobre habilitats socials, democràcia i ciutadania, i es donarà suport a l’elaboració de projectes innovadors als centres. En total, se’n beneficiaran directament 339 docents, 442 estudiants, 30 joves dirigents comunitaris i 20 funcionaris municipals.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 28.840,00

Entitats executores

Instituto de Pedagogía Popular (IPP)

L'Instituto de Pedagogia Popular (IPP) és una associació civil sense ànim de lucre creada en 1984, com una confluència de persones compromeses amb la pràctica social educativa en sectors populars.