Perú

Suport al desenvolupament integral de La Arena

Sobre la base del Pla estratègic institucional 2016-2021 de La Arena, el projecte preveu donar suport a l’enfortiment de l’administració local en la gestió pública i la concertació amb els agents socials per articular les prioritats del districte en la línia de reduir les disparitats  socials del municipi, en el marc de l’Agenda 2030. Es preveu incidir en els problemes d’accés a l’aigua potable i sanejament, la salut dels infants menors de cinc anys, l’educació de qualitat, el desenvolupament econòmic inclusiu i la sostenibilitat ambiental. Així, es planteja  impartir formació i assessorament per a: a) 12 càrrecs electes i 15 funcionaris municipals a l’àmbit de la planificació del desenvolupament local i el lineament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible; b) 44 representants dels comitès de desenvolupament de 22 poblats del districte per reforçar-ne la capacitat de gestió i la participació en espais de concertació; c) 48 integrants de vuit Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) sobre organització, funcionament i manteniment del servei, així com suport per millorar les infraestructures i equipament per a 300 persones de Santa Elena; d) 100 habitants de la comunitat d’El Cercado sobre programes de separació de residus sòlids. En total se’n beneficiaran directament 519 persones. 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 90.000,00

Entitats executores

CIPCA - Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) és una organització no governamental de desenvolupament. El seu objectiu és la lluita contra la pobresa estructural i el desenvolupament humà, sostenible, inclusiu i equitatiu, amb el protagonisme de la població rural organitzada.