Perú

Reforç de la gestió de residus sòlids a Pueblo Nuevo

Un diagnòstic sobre la situació del medi ambient al districte de Pueblo Nuevo va posar en evidència que hi ha una mancança absoluta de cultura ambiental, la qual cosa es reflecteix en la desprotecció dels recursos naturals i, especialment, la gestió inadequada dels residus sòlids. L’abocament de fems a camp obert i la crema de residus a l’aire lliure, així com l’ús indiscriminat de pesticides, fungicides i fertilitzants químics a l’agricultura provoquen la contaminació de l’aigua, l’aire i el sòl, i comprometen el futur de la població.  Per això, es proposa fer feina en 10 comunitats (El Progreso, San Isidro, El Alto de San Ildefonso, Nuevo Horizonte, Santa Rosa, Catalina, El Milagro, Charcape, Los Parques i El Huanábano), que presenten un grau elevat de vulnerabilitat social i ambiental. Les actuacions s’adrecen a la creació i capacitació de brigades verdes, que s’encarreguen de la prevenció de les condicions de salut de la població; i a la conscienciació de la població a través d’un programa d’educació ambiental, reciclatge i implantació d’horts ecològics. D’altra banda, es preveuen tallers de formació per a les Juntas Administradoras de Agua i Saneamiento (JAAS) sobre protecció del medi i els recursos, així com assistència tècnica per al manteniment i millora dels sistemes d’aigua. A l’àmbit institucional es vol enfortir la participació, concertació i autogestió de les autoritats locals entorn a la política ambiental i l’aplicació al territori, amb iniciatives adreçades al tractament adequat dels residus i algunes millores urbanístiques. Se’n beneficiaran directament 1.320 persones.

 

 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 60.000,00

Entitats executores

Ayne Perú - Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo

Ayne Perú és una associació sense ànim de lucre creada l'any 1998 i impulsada per l'Institut de Religioses Terciàries Trinitaries amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de infants, joves, dones i les seves famílies, de població marginal rural i urbana.