Sàhara

Suport al programa integral de salut infantil sahrauí (PISIS 2019)

La salut infantil als campaments de refugiats ha estat un problema alarmant des que es varen assentar l'any 1976: a un medi molt hostil pel clima s’afegeix l’existència d’aigües de baixa qualitat a causa de la contaminació fecal i la concentració de soluts i metalls en proporcions no acceptables per al consum humà, i condicions higièniques precàries. Cal sumar-hi també els problemes de malnutrició crònica i aguda, especialment entre els infants menors de cinc anys i les dones embarassades, per l'escassetat i poca varietat d'aliments, la manca de productes propis de la cultura sahrauí i el desconeixement sobre alimentació infantil. Tot i ser preocupants, els indicadors de morbiditat i mortalitat infantil han millorat progressivament gràcies a les polítiques de salut infantil aplicades pel Ministeri de Salut els darrers anys, sobretot amb la formulació del programa nacional d’atenció infantil (PISIS), que integra protocols i programes de nutrició infantil i lluita contra l’anèmia. El projecte dóna continuïtat al suport a aquest programa, que s’inicià el 2001, i enguany preveu l’assessorament tècnic del personal sanitari; l’organització i gestió de tallers de nutrició en tots els dispensaris; el finançament d’una part dels sous del personal sanitari; el subministrament de material administratiu i de registre; i el suport a la formació continuada del personal del PISIS. Els beneficiaris directes seran tots els menors de cinc anys, prop de 15.000 infants; 130 treballadors sanitaris i els sis dinamitzadors dels tallers de nutrició.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 91.000,00

Entitats executores

Associació d'Amics del Poble Sahrauí (AAPSIB)

Organització no governamental que pertany al moviment internacional de amistat amb el poble sahrauí.

Ministeri de Salut Pública de la RASD