Senegal

Construcció d'una maternitat a Diannah (Casamança)

Aquest projecte s’emmarca en les línies prioritàries de l’Agenda 2030 i més específicament en la consecució de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3, a través de les fites  3.1  i  3.2, que proposen reduir la taxa mundial de mortalitat infantil i posar fi a la mort evitable dels nadons i menors de cinc anys. En primer lloc està prevista la realització d’un diagnòstic sobre la situació sanitària general i l’atenció al part particularment, a partir dels resultats del qual s’elaborarà un pla d’atenció als infantaments. Actualment el municipi de Diannah disposa d’una maternitat insuficient quant a l’espai i condicions higièniques, i amb importants deficiències d’equipament i estructurals que posen en perill la vida de les pacients. Atès que la rehabilitació del centre no és viable, se’n proposa l’enderrocament i construcció d’una nova maternitat. Igualment, es procurarà assistència per a la posada en funcionament dels serveis del nou centre. Finalment, es donarà suport a l’elaboració d’un pla de sensibilització anual de les dones sobre salut sexual i reproductiva, amb especial incidència sobre les conseqüències de la mutilació sexual femenina i la prevenció d’embarassos adolescents. Se’n beneficiaran directament 500 dones i nadons. 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 29.472,28

Entitats executores

Tasnimakunda

Entitat sense ànim de lucre creada l’any 2013, que té com a objectius la cooperació internacional per al desenvolupament i la solidaritat, amb especial atenció a col·lectius i persones en situacions de vulnerabilitat, exclusió social, pobresa i desigualtat. 

DIAPPO

 Entitat sense ànim de lucre que promou el desenvolupament comunitari del municipi de Diannah.