Senegal

Escola pública digna i de qualitat a Diannah

La localitat de Diannah se situa en una zona rural deprimida, amb molt poques infraestructures de serveis públics i en un estat molt precari. La major part de la població es dedica a l'agricultura de subsistència, amb un alt índex de pobresa extrema, alhora que la taxa de creixement de la població és molt elevada i més del 75% dels habitants són menors de 35 anys. L'escola del municipi es troba massificada i amb greus problemes estructurals: hi ha tres aules amb el sostre parcialment soterrat i quatre amb greus danys al trespol. Els banys no tenen sostre, ni portes, ni aigua. No es disposa de recursos per fer les reparacions i les que han pogut dur a terme les famílies dels alumnes han resultat insuficients. La manca de finançament també provoca elevades taxes d'absentisme escolar, perquè els pares no poden pagar les matrícules ni les quotes. El projecte proposa l'enderrocament de les tres aules en pitjor estat i la construcció de quatre de noves; la rehabilitació de quatre aules i la reforma de les latrines. A més a més, es preveu l'habilitació d'un hort escolar, per garantir una font de recursos per al manteniment del centre educatiu.  Paral·lelament, es durà a terme un diagnòstic de la situació del municipi a l'àmbit de l'educació, perquè es pugui elaborar de forma participativa un pla estratègic municipal. D'altra banda, es construirà una oficina municipal, perquè actualment no hi ha cap espai adequat per celebrar reunions ni organitzar els documents. Se’n beneficiaran directament 691 infants, 15 mestres, 900 pares (projecte hort escolar) i l'equip de l'administració local (9 persones). Indirectament, tota la població del municipi (prop de 7.000 persones).

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 77.183,42

Entitats executores

Tasnimakunda

Entitat sense ànim de lucre creada l’any 2013, que té com a objectius la cooperació internacional per al desenvolupament i la solidaritat, amb especial atenció a col·lectius i persones en situacions de vulnerabilitat, exclusió social, pobresa i desigualtat. 

DIAPPO

 Entitat sense ànim de lucre que promou el desenvolupament comunitari del municipi de Diannah.