Què feim

Pensar en el Sud,
pensant en aquells pobles que viuen les conseqüències d’un model econòmic mundial fet a la mida dels països enriquits.

Mirar cap al Sud,
mirant als ulls de les persones que lluiten diàriament per sobreviure dignament.

Obrir-nos al Sud,
obrint possibilitats de transformar la realitat.

Cooperar amb el Sud,
amb objectius comuns, el Nord i el Sud prenen consciència de la globalitat de les necessitats.