Què som

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una entitat sense ànim de lucre constituïda el 1993, com un instrument  de coordinació i suport a la cooperació descentralitzada de Mallorca, amb la intenció d’aglutinar els esforços que les institucions locals i autonòmiques (Ajuntaments, Consell i Govern) destinen per a la solidaritat de Mallorca amb els països del Sud.

Els recursos econòmics que els ajuntaments i les administracions sòcies aporten al Fons Mallorquí es destinen al finançament de projectes de cooperació i d’emergència en països del Sud, i a iniciatives de sensibilització que es duen a terme a Mallorca.

Els socis tenen un paper fonamental en la tasca de cooperació per assolir una eficàcia més gran en les actuacions, però també és important la sensibilització de la ciutadania sobre les causes que provoquen les desigualtats entre els pobles del Nord i del Sud, i les conseqüències que comporten. Cal impulsar una nova forma de relació entre els pobles, sobre la base de la justícia i la solidaritat per a tothom. 

El Fons Mallorquí neix el 19 d’octubre de 1993 a Palma com a resultat d’una campanya anomenada “Mallorca Solidària, cap al 0,7%” organitzada el 1992 per Justícia i Pau de Mallorca, amb la col·laboració d’algunes ONG, amb la idea d’engrescar les administracions públiques de Mallorca en la solidaritat amb els països més pobres mitjançant la creació d’un fons de cooperació.
 

Missió

La missió del Fons Mallorquí és contribuir a millorar les condicions de vida de les persones i comunitats de països del Sud mitjançant la constitució i la gestió d’un fons econòmic.

Visió

El Fons Mallorquí vol desenvolupar la seva missió mantenint i potenciant la seva posició com a referent de la cooperació municipalista i d’àmbit local de Mallorca.

Valors

El Fons Mallorquí fonamenta la seva feina i la seva voluntat de millora sobre els següents valors:

  • Participació dels socis i consens a l’hora de prendre decisions.
  • Transparència i eficiència en la gestió i en la comunicació.
  • Diàleg i concertació amb les institucions, entitats i associacions.
  • Diàleg i cohesió interna de l’equip tècnic, amb espais per compartir aportacions i propostes.
  • Innovació i creativitat per anticipar-nos als canvis de l’entorn i adaptar-se a la realitat d’àmbits i sectors de població diversos.
  • Reflexió i capacitat d’aprenentatge, avaluant la pròpia feina i cercant sempre formes de millorar la tasca quotidiana.