Qui som

El Fons Mallorquí és el conjunt dels seus socis: els 53 ajuntaments  de Mallorca, les mancomunitats del Pla i des Raiguer, el Consell de Mallorca, el Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i Justícia i Pau.

L’Assemblea està integrada per tots els membres de l’associació i és qui ratifica les decisions rellevants. En caràcter ordinari aprova els documents i activitats essencials per al funcionament de l’entitat. En convocatòria extraordinària elegeix, cada quatre anys, la Comissió Executiva.

La Comissió Executiva està formada per representants dels membres del Fons Mallorquí, elegits després de les eleccions municipals i autonòmiques. S’encarrega del govern i administració de l’associació, i es reuneix com a mínim cada dos mesos.

CÀRREC NOM INSTITUCIÓ
Presidència Maria Antònia Mulet i Vich Ajuntament d'Algaida
Vicepresidència primera Maria Teresa Suárez i Genovard Consell de Mallorca
Vicepresidència segona Laura Celia i Gelabert Govern de les Illes Balears
Secretaria Joan Rotger i Seguí Ajuntament de Selva
Tresoreria Maria Ramon i Salas Ajuntament d’Esporles
Vocalia Natividad Francés i Gárate Ajuntament de Calvià
Vocalia Joan Verger i Rosiñol Ajuntament de Montuïri
Vocalia Miquel Jaume i Horrach Ajuntament de Petra
Vocalia Raquel Ripoll i Soler Ajuntament de Puigpunyent
Vocalia Maria Pons i Monserrat Ajuntament de Santanyí
Vocalia Jaume Bassa i Burgdorf Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Vocalia Francesca Maria Mir i Serra Ajuntament de Sa Pobla
Vocalia Margalida Pons i Calafat Ajuntament de Valldemossa
 

L’equip tècnic s’encarrega d’executar les accions que s’aproven anualment a les línies d’actuació. Es distribueix en les següents àrees: 

Gerència

Responsable: Catalina Socies i Salvà

Telèfon: 971 218 821

Adreça electrònica: csocies@fonsmallorqui.org

La gerent del Fons Mallorquí s’encarrega de gestionar els recursos econòmics i del funcionament administratiu de l’entitat. 

 

Coordinació tècnica

Responsable: Antònia Rosselló i Campins 

Telèfon: 971 219 822

Adreça electrònicaarossello@fonsmallorqui.org

La coordinadora del Fons Mallorquí s’ocupa de les relacions amb els socis i les institucions, i de dirigir i coordinar l’equip tècnic, a través de les línies estratègiques de l’entitat.

 

Suport administratiu 

Responsable: Bartomeu Taverner i  Mulet 

Telèfon: 971 219 820

Adreça electrònicafons@fonsmallorqui.org

S'encarrega de donar suport a les tasques administratives derivades de gerència i dels altres departaments, així com del manteniment de les instal·lacions i el material del Fons Mallorquí. 

 

Projectes

ResponsableSusanna Subías-Auswitz

Telèfon: 971 219 824

Adreça electrònicaprojectes@fonsmallorqui.org

L’àrea de projectes és l’encarregada de coordinar els projectes i altres iniciatives de cooperació i emergència, així com de garantir l’execució, seguiment i avaluació d’aquests projectes.


Agenda 2030 i projectes europeus 

Responsable: Vanesa Corrales i Argumánez

Telèfon: 971 219 823

Adreça electrònicaods2030@fonsmallorqui.org

Aquesta àrea té com a objectiu enfortir els programes municipalistes mitjançant la recerca de recursos a l’àmbit europeu i internacional. En el marc de l’Agenda 2030 es treballa perquè es coneguin i posin en paràctica els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

Sensibilització i comunicació

Responsable: Maria Magdalena Tortella

Telèfon: 971 219 821

Adreça electrònicasensibilitzacio@fonsmallorqui.org

L’àrea de sensibilització i difusió es dedica a promoure activitats i elaborar materials i publicacions que donin a conèixer la realitat dels països on el Fons Mallorquí desenvolupa els programes de cooperació i emergència.