Catàleg d'activitats de sensiblització

El cicle de la vida de la roba

Tallers

Taller on s'informa dels impactes que es produeixen al llarg del cicle de vida dels productes tèxtils, uns dels elements de consum més presents als joves. El taller aporta informació i elements perquè els participants reflexionin sobre l'impacte de les seves decisions de consum i eines útils que els ajudaran a ser consumidors més responsables, identificant problemàtiques derivades com el consum energètic i per tant el canvi climàtic, la sobreexplotació de recursos, contaminació de l'aigua, l'impacte dels fitosanitaris o la producció de residus. Es parla també del malbaratament de recursos que suposa no allargar la vida útil del tèxtil i les possibilitats que ens aporta la reutilització.

Impartit per: Fundació Deixalles
Nivell: Secundària i batxiller fins adults
Durada: 60
Nombre màxim de participants: 30 o segons les recomanacions sanitàries

 


   • Recursos relacionats